NansenFoundation

ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ ՈՒԹ ՀԱՏՈՐՈՎ

Հատոր 1, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, «Ֆրամը» Բևեռային ծովում (2 հատորով): Թարգմանիչ՝ Բ. Ղուկասյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2009, 944 էջ:

ISBN 999941-42-03-8

Հատոր 2 - Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Խաբված ժողովուրդ: Թարգմանիչ՝ Է. Մակարյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2009, 336 էջ: ISBN 99930-966-8-7

Հատոր 4, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Դեպի Ապագայի երկիր: Ռուսաստանը և խաղաղությունը: Թարգմանիչներ՝

Ս. Շահինյան, Դ. Գևորգյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2009, 496 էջ:

ISBN 99941-42-16-X

Հատոր 4, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Դեպի Ապագայի երկիր: Ռուսաստանը և խաղաղությունը: Թարգմանիչներ՝

Ս. Շահինյան, Դ. Գևորգյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2009, 496 էջ:

ISBN 99941-42-16-X

Հատոր 9, Լիվ Նանսեն-Հեոեր, Գիրք հորս մասին

(2 հատորով), հ.1: Թարգմանիչներ՝ Շուշանիկ և Շողիկ Ոսկանյաններ, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2011, 360 էջ:

ISBN 978-9939-832-17-3         

Հատոր 10, Լիվ Նանսեն-Հեոեր, Գիրք հորս մասին (2 հատորով), հ.2: Թարգմանիչներ՝ Շուշանիկ և Շողիկ Ոսկանյաններ, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2011, 286 էջ:

ISBN 978-9939-832-18-0

Հատոր 11, Ֆելիքս Բախչինյան, Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ աշխարհի խիղճը: Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2010, 384 էջ:

ISBN 978-99941-2-410-7

Հատոր 12, Ալեքսանդր Տալանով, Ֆրիտյոֆ Նանսեն: Թարգմանիչ՝ Հ. Հ. Ջաղեթյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2010, 272 էջ:

ISBN 978-99941-2-459-6

Հատոր 9, Լիվ Նանսեն-Հեոեր, Գիրք հորս մասին

(2 հատորով), հ.1: Թարգմանիչներ՝ Շուշանիկ և Շողիկ Ոսկանյաններ, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2011, 360 էջ:

ISBN 978-9939-832-17-3         

Հատոր 10, Լիվ Նանսեն-Հեոեր, Գիրք հորս մասին (2 հատորով), հ.2: Թարգմանիչներ՝ Շուշանիկ և Շողիկ Ոսկանյաններ, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2011, 286 էջ:

ISBN 978-9939-832-18-0

Հատոր 11, Ֆելիքս Բախչինյան, Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ աշխարհի խիղճը: Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2010, 384 էջ:

ISBN 978-99941-2-410-7

Հատոր 12, Ալեքսանդր Տալանով, Ֆրիտյոֆ Նանսեն: Թարգմանիչ՝ Հ. Հ. Ջաղեթյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2010, 272 էջ:

ISBN 978-99941-2-459-6

Հատոր 17, Մակիչ Արզումանյան, Ֆրիտյոֆ Նանսենը և Հայաստանը, Երևան, Գասպրինտ, 2012, 344 էջ:

ISBN 978-9939-832-14-2

Հատոր 18, Ֆրիտյոֆ Նանսենը և Հայաստանը: Կազմող և առաջաբանի հեղինակ՝ Ֆ. Բ. Բախչինյան, Երևան, «Գասպրինտ», 2017, 296 էջ:

ISBN 978-9939-832-13-5

Հատոր 19, Լ. Բատ, Ա. Դեյչ, Ֆրիտյոֆ Նանսենի կյանքն ու ճանապարհորդությունները: Թարգմանիչ՝ Հ. Հարությունյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2017, 126 էջ:

 ISBN 978-9939-832-11-1

Հատոր 20, Էդուարդ Շեկլտոն, Ֆրիտյոֆ Նանսեն հետազոտողը: Թարգմանիչ՝ Վ. Այդինյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2017, 188 էջ:

ISBN 978-9939-832-10-4

Հատոր 17, Մակիչ Արզումանյան, Ֆրիտյոֆ Նանսենը և Հայաստանը, Երևան, Գասպրինտ, 2012, 344 էջ:

ISBN 978-9939-832-14-2

Հատոր 18, Ֆրիտյոֆ Նանսենը և Հայաստանը: Կազմող և առաջաբանի հեղինակ՝ Ֆ. Բ. Բախչինյան, Երևան, «Գասպրինտ», 2017, 296 էջ:

ISBN 978-9939-832-13-5

Հատոր 19, Լ. Բատ, Ա. Դեյչ, Ֆրիտյոֆ Նանսենի կյանքն ու ճանապարհորդությունները: Թարգմանիչ՝ Հ. Հարությունյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2017, 126 էջ:

 ISBN 978-9939-832-11-1

Հատոր 20, Էդուարդ Շեկլտոն, Ֆրիտյոֆ Նանսեն հետազոտողը: Թարգմանիչ՝ Վ. Այդինյան, Երևան, «Գասպրինտ» հրատ., 2017, 188 էջ:

ISBN 978-9939-832-10-4